Niepełnosprawność – kiedyś i dziś

<span style=”font-size: medium;”>Niepełnosprawność nie jest sytuacją nową. Z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną borykali się ludzie od zawsze. Jednak dzisiaj możemy powiedzieć o znacznej poprawie.

Osoby niepełnosprawne w czasach antycznych

W antyku osoby niepełnosprawne były traktowane w bardzo różny sposób, zależne było to od miejsca. Przykładowo w Sparcie, gdy rodziło się niepełnosprawne dziecko, pozbywano się go porzucając w Górach Tajget. Natomiast w Egipcie osoby niepełnosprawne z powodzeniem realizowały funkcje kapłana.

Wieki średnie i renesans

W tym czasie panowały choroby, epidemie, co powodowało, że na ulicach spotkać można było wielu niepełnosprawnych ludzi. Jedyną pomocą na jaką mogli liczyć była jałmużna otrzymywana podczas żebrania na ulicy.

Niepełnosprawność w do lat 70’ XX wieku

W XX wieku wszystko zaczęło ulegać stopniowej poprawie. Niepełnosprawne osoby mogły liczyć na godne traktowanie, choć nadal wiele wymagało poprawy. Okres po II wojnie światowej był czasem, w którym wiele osób stało się niepełnosprawnych ruchowo, w wyniku walki na froncie, czy też stania się ofiarą ataków. W XX wieku zaczęto wprowadzać działania mające stopniowo poprawiać sytuację niepełnosprawnych w naszym kraju.

To w latach 70 XX wieku profesor Sokołowska i profesor Hulka wprowadzili termin ‘osoba niepełnosprawna’. W badaniach wykazali, że wcześniej używane słowa ‘kaleka’ i ‘inwalida’ są określeniami pejoratywnymi. ‘Inwalida’ pochodzi od łacińskiego ‘invalid’ oznaczającego bezwartościowego, a ‘kaleka’ ma wydźwięk negatywny i dyskryminuje osoby.

Niepełnosprawność dziś

Traktowanie osób niepełnosprawnych dzisiaj

Dzisiaj osoby niepełnosprawne chronione są prawnie. Nie dopuszczalne jest dyskryminowanie ich ze względu na ich niepełnosprawność. Na świecie realizowane jest wiele kampanii społecznych, które mają na celu walkę z dyskryminacją, ale też ukazywanie osób niepełnosprawnych jako zwykłych ludzi, borykających się z problemami takimi, jak każdy inny człowiek, praca, rodzina itp.

Wynalazki techniczne i urządzenia dla osób niepełnosprawnych

XIX wiek to wiele nowych wynalazków, urządzeń mających na celu pomaganie w poruszaniu się, ale też pokonywaniu barier architektonicznych, w budynkach z ubiegłych epok, gdzie w koncepcji nie uwzględniono równego dostępu dla wszystkich. Dziś dla osób niepełnosprawnych powstaje wiele urządzeń: windy schodowe, windy, podnośniki, schodołazy i wiele innych.

Jeżeli interesują Państwa urządzenia dla niepełnosprawnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy Lifts4U: https://lifts4u.pl/

Next Post

Kto może pracować w Niemczech?

pt. gru 28 , 2018
Obecnie największą szansę na znalezienie pracy w Niemczech mają osoby, które wypełniły by braki w niezbędnych branżach, czyli w przemyśle – inżynierowie i informatycy – oraz lekarze, pielęgniarki i opiekunowie osób starszych. Za naszą zachodnią granicą brakuje także kelnerów oraz kucharzy z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Kto znajdzie pracę w […]

Może też Cię zainteresować