Kto może pracować w Niemczech?


Obecnie największą szansę na znalezienie pracy w Niemczech mają osoby, które wypełniły by braki w niezbędnych branżach, czyli w przemyśle – inżynierowie i informatycy – oraz lekarze, pielęgniarki i opiekunowie osób starszych. Za naszą zachodnią granicą brakuje także kelnerów oraz kucharzy z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

Kto znajdzie pracę w Niemczech?

Jak już wyżej wspomniano – obecnie poszukiwani są wysoko wykwalifikowani pracownicy, tacy jak inżynierowie czy informatycy. Poszukuje się także specjalistów związanych z branżą medyczną, czyli dentystów, lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, a także i kadry, która będzie zarządzać samym szpitalem. Wszystkie te osoby muszą mieć odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i najlepiej – doświadczenie poparte praktyką. Społeczeństwo niemieckie starzeje się – toteż bardzo poszukiwani są opiekunowie osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Takie osoby zazwyczaj zamieszkują ze swoim podopiecznym i pomagają mu w codziennych czynnościach, takich jak higiena osobista, ale także i zajmują się domem, czyli robią zakupy, sprzątają, pielęgnują rośliny itd. Do takiej pracy niezbędne są odpowiednie kwalifikacje do zajmowania się chorymi albo dyplom pielęgniarki. Ponadto Polki bardzo często są zatrudniane w roli gosposi do prowadzenia gospodarstwa domowego i opieki nad dziećmi.

Na pracę liczyć mogą także osoby wykwalifikowane do zawodów z branży gastronomicznej i hotelarskiej. Restauracje i hotele poszukują kucharzy i kelnerek. Brakuje także piekarzy i cukierników. Również w przemyśle łatwo będzie znaleźć zatrudnienie. W Niemczech obecnie poszukują specjalistów od handlu, metalurgii, budowlańców oraz mechaników samochodowych, gdyż coraz mniej młodych decyduje się podjąć naukę w szkołach zawodowych, a zamiast tego wybiera studia wyższe. Co ciekawe, w Niemczech zachodnich za wykonywaną pracę otrzymuje się średnio o euro więcej niż za te same obowiązki, na tym samym stanowisku w Niemczech wschodnich.

Prace sezonowe

Jeśli nie planujesz stałe pracy w Niemczech, a chcesz tylko nieco dorobić, możesz wybrać się do pracy sezonowej. Co roku średnio 200-300 tysięcy Polaków decyduje się na taki krok. Zazwyczaj polega na zbieraniu warzyw i owoców (taką pracę można znaleźć od wczesnej wiosny do późnej jesieni). Najwięcej tego typu ofert dotyczy południa i zachodu kraju.