Metoda Montessori w edukacji

Pedagogika Montessori jest jedną z lepszych metod nauczania dzieci, dlatego też coraz więcej powstaje przedszkoli i szkół w których zostaje wdrożona właśnie ta metoda edukacji.

przedszkole niepubliczne Tychy

Czym jest metoda Montessori?

Montessori mówiła: „Okres życia od trzech do sześciu lat jest okresem szybkiego rozwoju fizycznego i kształtowania psychicznych aktywności zmysłowych. W tym wieku u dziecka rozwijają się zmysły, zatem jego uwaga jest skierowana na obserwację otoczenia. Jego aktywność pobudzają bodźce, a nie rozum.”

Jest to metoda oparta na samodzielnej aktywności, uczeniu się i współpracy. W klasach Montessori dzieci podejmują kreatywne decyzje w trakcie nauki, podczas gdy w klasie nauczyciele oferują odpowiednie dla wieku zajęcia mające na celu prowadzenie w pełni procesu edukacji. Dzieci pracują w grupach i indywidualnie, aby odkrywać wiedzę na temat świata oraz rozwijać swój potencjał.

Każdy materiał edukacyjny wspiera aspekt rozwoju dziecka, tworząc dopasowanie między naturalnymi zainteresowaniami dziecka a możliwymi działaniami. Dzięki czemu dzieci mogą uczyć się poprzez swoje własne doświadczenia i we własnym tempie.

Metoda edukacyjna według Marii Montessori to najczęściej forma edukacji, którą wdraża niepubliczne przedszkole. Tychy i Śląsk to w tym regionie powstaje coraz więcej placówek oferujących edukację według Montessori.

dziecko

Przyjazne otoczenie edukacyjne

Sale szkolne według pedagogiki Montessori są pięknie zaprojektowanymi środowiskami w celu zaspokajania potrzeb dzieci w określonym przedziale wiekowym. Maria Montessori odkryła, że ​​uczenie się w tak zaprojektowanych klasach prowadzi do głębszego zrozumienia języka, matematyki, nauki, muzyki, interakcji społecznych.  Sale lekcyjne według edukacji Montessori na wszystkich szczeblach dbają o indywidualne mocne strony każdego dziecka.

Natomiast sama edukacja Montessori zachęca dzieci do odkrywania świata do zrozumienia i poszanowania form życia, systemów i sił, z których się składa.