Jak działają szkoły specjalne w Katowicach?

Wybór szkoły specjalnej jest przeważnie dużym wyzwaniem dla każdego rodzica. Chce on aby jego dziecko miało zapewnioną opiekę i w miarę możliwości wysoki poziom nauczania. W trosce o rozwój i naukę dzieci niepełnosprawnych każde miasto posiada odpowiednie zrzeszone do tego placówki.

Nie chodzi tutaj tylko o duże miasta, ale warto zaznaczyć, że także gminy prowadzą tego typu ośrodki opiekuńczo wychowawcze. W tym artykule skupimy się jednak na Śląsku i największym mieście w tym regionie na Katowicach. Tutaj trudno zliczyć na palcach jednej ręki ilość placówek, które świadczą pomoc dzieciom niepełnosprawnym. W Katowicach działają nie tylko szkoły specjalne ale także przedszkola integracyjne. Takie jak Otwarte Okno szkoła integracyjna – http://www.otwarteokno.edu.pl/strony/138/o-szkole/ 

Jaka pomoc dla dzieci?

Dzieci uczęszczające do tutejszych szkół specjalnych mogą liczyć na dużą pomoc. Dotyczy ona nie tylko edukacji ale opieki i zagospodarowania czasu wolnego. W Katowicach większość placówek to szkoły specjalne, które sprawują funkcję opiekuńczo wychowawczą. Rodzice oddający dzieci pod opiekę mogą liczyć na wszechstronną pomoc. W placówkach bowiem pracuje grono doświadczonych specjalistów, do dyspozycji rodziców jest psycholog, pedagog czy logopeda.

Zajęcia z myślą o podopiecznych

Grono doświadczonych wychowawców i pedagogów, którzy pracują w prywatnych szkołach specjalnych, staje na wysokości zadania. W praktyce oznacza to, że dzieci niepełnosprawne mogą liczyć na zajęcia dostosowane do możliwości rozwojowych. Żadne dziecko nie jest do niczego przymuszane, tylko zachęcane do współudziału w zajęciach. Prywatna szkoła specjalna jest więc miejsce w którym dziecko niepełnosprawne nabywa nie tylko umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, ale uczy się pracy w grupie, zrozumienia tolerancji. Większość prywatnych szkół specjalnych, które działają w Katowicach prowadzi zajęcia dodatkowe, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje. Jest to dobre wsparcie ze strony tego typu placówek, dziecko nie tylko poprzez takie zajęcia może odnaleźć swoje hobby, ale uczy się nawiązywania kontaktu z rówieśnikami