Rejestracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu – jak to wygląda w nowoczesnych placówkach?

Dzieci w przedszkolu spędzają czas, za który rodzice są zobowiązani w każdym miesiącu uregulować opłaty. W wielu placówkach rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu polega na zapisaniu początku i końca pobytu dziecka w dedykowanym do tego celu zeszycie. Na szczęście sporo placówek  łączy to rozwiązanie z nowoczesną rejestracją opartą o karty zbliżeniowe.

Wygoda dla opiekunów

Rodzice bądź inni prawni opiekunowie dziecka mogą w wygodny sposób rejestrować czas pobytu dziecka w przedszkolu. Wystarczy mieć przy sobie kartę zbliżeniową. Na początku dnia w przedszkolu, a także odbierając z niego dziecko należy dokonać odczytu. Na podstawie zebranych danych tworzony jest specjalny rejestr. Dane są precyzyjne. Dzięki nim nie dochodzi do ludzkich pomyłek i błędów w naliczaniu opłat za przedszkole.  Rodzic bądź inna osoba odbierająca dziecko musi jednak pamiętać o tym, aby każdorazowo odbijać kartę. Inaczej system odnotuje brak danych. 

Bezpieczny sposób rejestracji

Dużą zaletą jest to, że rejestracji można dokonywać bezdotykowo. Jest to więc bardzo higieniczny i bezpieczny sposób zapisu danych, co jest szczególnie ważne w dobie obecnej pandemii. Wystarczy podejść do czytnika z kartą i zbliżyć ją bez bezpośredniego dotyku. Urządzenie zapisze potrzebne dane, które następnie trafią do systemu, gdzie zostaną przetworzone. Na ich podstawie powstanie precyzyjne zestawienie miesięcznego pobytu dziecka w przedszkolu. Dodatkowe, przydatne informacje na ten temat (rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu) znajdziesz na stronie https://biosys.pl/blog/rozliczanie-czasu-pobytu-dziecka-w-przedszkolu

Rozwój nowoczesnych rozwiązań

Obecnie coraz więcej placówek oświatowych korzysta z nowoczesnych form rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu, który pozwala cały proces przeprowadzić prosto i efektywnie. Dotyczy to zarówno placówek państwowych, jak i prywatnych.