Objaśniamy symbole niepełnosprawności

By osoby, których stan zdrowia utrudnia codzienne funkcjonowanie mogły zostać za niepełnosprawne, muszą zgłosić się do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie po rozpoznaniu zostanie wydane stosowne orzeczenie. Na dokumencie tym znajdzie się symbol. Co on oznacza? Wyjaśniamy w tym artykule.

Symbole niepełnosprawności – zastosowanie

Zawarty w orzeczeniu symbol niepełnosprawności ma za zadanie informować o rozpoznaniu choroby lub uszkodzenia, które są odpowiedzialne za zaburzone funkcje organizmu, a tym samym za ograniczenia w codziennym życiu. Obecnie obowiązuje 12 symboli, które zostały określone przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Co istotne, symbole nie oznaczają konkretnych chorób – odnoszą się jedynie do grup uszkodzonych narządów.

W orzeczeniu mogą znaleźć się maksymalnie 3 symbole niepełnosprawności. Co istotne, każdy z nich musi stanowić samodzielną przyczynę niepełnosprawności, niezależnie od pozostałych. Zatem jeśli w orzeczeniu znajdą się dwa lub trzy symbole, musi oznaczać to, że każde ze schorzeń w porównywalnym stopniu wpływa na zaburzenie funkcji organizmu.

Co oznaczają symbole niepełnosprawności?

Jak już wspomnieliśmy, obecnie obowiązuje 12 symboli niepełnosprawności, a są to:

 • 01-U – oznacza upośledzenie umysłowe, do którego oceny zwykle korzysta się z kryterium IQ w skali Wechslera
 • 02-P – oznacza choroby psychiczne, m.in. zaburzenia nastroju
 • 03-L – oznacza zaburzenia związane z głosem, słuchem i mową, np. głuchota
 • 04-O – to symbol oznaczający zaburzenia narządu wzroku, m.in. obniżenie ostrości wzroku lub kąta widzenia
 • 05-R – oznacza upośledzenia narządu ruchu, mogą to być np. zapalenie stawów, ale też amputacje, które wymagają korzystania w przestrzeni publicznych z windy dla niepełnosprawnych i innych udogodnień
 • 06-E – epilepsja
 • 07-S – dotyczy chorób układu oddechowego oraz krążenia, np. POChP, kardiomiopatie
 • 08-T – symbol oznaczający choroby układu pokarmowego, m.in. przewlekłe choroby wątroby czy trzustki
 • 09-M – oznacza choroby układu moczowego i płciowego
 • 10-N – symbol zarezerwowany dla chorób neurologicznych, np. chorób rdzenia kręgowego
 • 11-I – symbol dla innych schorzeń, nie dających się zakwalifikować do powyższych kategorii, np. endokrynologicznych, chorób zakaźnych itp.
 • 12-C – to symbol oznaczający całościowe zaburzenia rozwoju powstałe przed upływem 16. roku życia, które obejmują utrwalone zaburzenia interakcji społecznych i/lub komunikacji werbalnej, a także co najmniej umiarkowanie nasilone stereotypie aktywności, zachowań oraz zainteresowań