Wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu

Przedszkole jest pierwszą instytucją edukacyjną w życiu dziecka. Wiek przedszkolny to okres, w którym zachodzi w rozwoju dziecka wiele zmian spowodowanych rozwojem, a także nowym środowiskiem wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym, w jakim znajdzie się dziecko po przekroczeniu progu przedszkola. Najważniejszym celem edukacji przedszkolnej jest wielostronny rozwój osobowości dziecka.

prywatne przedszkole

Wiadomo, każde dziecko rozwija się we własnym tempie, zgodnie z wrodzonymi zdolnościami. W wieku przedszkolnym dla dziecka najbliższym środowiskiem jest rodzina a zaraz potem przedszkole. Placówka przedszkolna jest miejscem w którym dziecko może liczyć w pełni na wspomaganie rozwoju. W jaki sposób takie działania realizowane są w przedszkolach? Podpowiemy poniżej.

Dodatkowe zajęcia

Placówki a szczególnie prywatne przedszkola, Tychy czy działające w innej miejscowości oferują ciekawą listę zajęć dodatkowych. Ogólnie rzecz ujmując prywatne przedszkola kładą nacisk na zajęcia intelektualne, na rozwój artystyczny oraz na sprawność fizyczną. Każde z tych działań są dla dziecka niezbędne i potrzebne do prawidłowego rozwoju. Zatem wśród zajęć znajdziemy te dotyczące nauki języka obcego, zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjścia na basen czy zajęcia gimnastyczne. Dla zainteresowanych – listę zajęć jaką zwykle oferują placówki można zobaczyć na stronie prywatnego  przedszkola www.otwarteokno.edu.pl

zajęcia w przedszkolu
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne

Prywatne przedszkole ma w swojej placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Przy współpracy pedagoga i psychologa możliwe jest zorganizowanie zajęć kompensacyjnych dla dzieci, które mają problemy w zakresie obniżonej percepcji słuchowej wzrokowe, bądź które wykazuje wolne tempo pracy. Każde z tych zajęć jest realizowane przez prywatne przedszkola takie, które kształci dzieci zdrowe jak również tam gdzie działa przedszkole z oddziałami specjalnymi.

Wsparcie rozwojowe

Każde prywatne przedszkole, Tychy czy w innej miejscowości w której się znajduje i jakikolwiek posiada statut czy jest to przedszkole z oddziałami specjalnymi czy też niepubliczne przedszkole prywatne powinno dawać każdemu dziecku wsparcie rozwojowe. Bardzo ważne by placówka także współpracowała z rodzicami i sygnalizowała im niemal każdy pojawiający się problem. Pedagog, nauczyciel, czy wychowawca powinien dostosować poziom edukacji do indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka.