Szkoła przysposabiająca do pracy Tychy – co warto o niej wiedzieć?

Wybór odpowiedniej szkoły dla wielu młodych ludzi jest zajęciem trudnym. Od tej decyzji niejednokrotnie zależy nasza dalsza przyszłość. Warto zatem wybór szkoły poprzedzić dokładnymi przemyśleniami oraz analizą własnych potrzeb. Dla wielu osób świetnym rozwiązaniem są szkoły przysposabiające do pracy. Czym są takie placówki? Co warto o nich wiedzieć? Jakie mają zalety i komu są dedykowane? Na jakie zajęcia możemy w niej liczyć?

Dla kogo szkoła przysposabiająca do pracy?

Po pierwsze, szkoła przysposabiająca do pracy dedykowana jest uczniom, którzy ukończyli już pierwszy etap edukacji, czyli szkołę podstawową. Warunkiem nauki w takiej szkole jest również posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawą do jego wydania jest w tym przypadku niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym albo znacznym, zespół Aspergera, autyzm lub niepełnosprawność sprzężona.

W szkole przysposabiającej do pracy edukacja uczniów opiera się na całościowej i jednoczesnej realizacji następujących funkcji: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej oraz profilaktycznej szkoły. Przy ich realizacji brane są pod uwagę specjalne potrzeby i możliwości uczniów. Głównym celem wszelkich działań edukacyjnych jest wykształcenie u uczniów takiej samodzielności, aby w przyszłym życiu z powodzeniem radzili sobie w wielu sytuacjach, a także sprawnie funkcjonowali w otaczającym ich świecie i najbliższym otoczeniu.

Zajęcia w szkole przysposabiającej do pracy

W szkole przysposabiającej do pracy wszystkie zajęcia dostosowane są do możliwości poznawczych uczniów. Na szczególną uwagę zasługują tutaj te zajęcia, których celem jest przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy. Wśród nich wyróżnić można: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, czy przysposobienie do pracy. W ramach tego przedmiotu odbywają się zajęcia praktyczne w specjalnie do tego przystosowanych pracowniach. Są to między innymi pracownia gospodarstwa domowego, prace biurowe, pracownia ceramiczna, pracownia ogrodnictwa i krawiectwa.

Tak dobrany typ zajęć pozwala rozwijać najważniejsze umiejętności, które z powodzeniem mogą być w przyszłości wykorzystywane nie tylko w przyszłym życiu zawodowym, ale także w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzone zajęcia obowiązkowe to niewątpliwie ogromna zaleta szkoły przysposabiającej do pracy.
W ramach oferty dodatkowej uczniowie mogą również liczyć na konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, terapię SI, konsultacje z logopedą, czy zajęcia z muzykoterapii.

Jeśli myślisz o podjęciu nauki w takiej szkole, chcesz rozwijać swoje zainteresowania i zdobyć praktyczne umiejętności, koniecznie zapoznaj się z Akademią Rozwoju „Otwarte Okno” w Tychach: http://www.otwarteokno.edu.pl/strony/137/szkola/

Next Post

Kolorowe czepki medyczne - co znajdziemy w sklepach?

pt. maj 28 , 2021
Czepki medyczne to jeden z najważniejszych elementów ubioru personelu medycznego. Są one niezwykle ważne, aby zadbać o bezpieczeństwo i higienę zarówno pacjentów, jak i swoją. Choć kiedyś mogliśmy dostrzegać tylko białe czepki, to dziś świat mody medycznej wygląda już nieco inaczej. Jakie czepki medyczne znajdziemy w sklepach? Oto one!

Może też Cię zainteresować