Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego – wymogi prawne

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące budynku, jego działalności i czynników wpływających na bezpieczeństwo osób znajdujących się w nim. Instrukcje tworzone są przede wszystkim w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe.

Co musi się znaleźć w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego powinny zawierać kilka istotnych elementów. Przede wszystkim muszą być oparte o cechy konstrukcyjne konkretnego obiektu i procesów technologicznych, jakie są tam wykorzystywane. Bardzo ważne są również informacje dotyczące składowania i magazynowania oraz stref, które są zagrożone wybuchem. W instrukcji należy również umieścić informacje na temat urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w budynku, a także wskazanie drogi ewakuacyjnej. Kompletne instrukcje bezpieczeństwa posiadają również plany obiektu, a także odległości w jakiej znajdują się sąsiadujące budynki. Instrukcja składa się z części opisowe, graficznej oraz z załączników.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego pomagają ratownikom podczas ich pracy w przypadku zagrożenia czy awarii. Należy ją umieścić w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pracowników. Instrukcje najczęściej stosowane są w firmach czy budynkach użytku publicznego. Każda instrukcja powinna być aktualizowana co najmniej raz w ciągu dwóch lat. Więcej informacji, znajdziesz tutaj: https://pol-poz.pl/instrukcje-bezpieczenstwa-pozarowego-opracowanie.

Next Post

Jakie zawory kulowe wyróżniamy?

czw. lis 4 , 2021
Zawory kulowe to elementy, które odcinają dopływ medium w instalacji. Jakie posiadają cechy i gdzie możemy je wykorzystać? Sprawdź poniżej.
zawór kulowy

Może też Cię zainteresować