Integracja dzieci w szkole – dlaczego jest ważna?

Szkoła podstawowa to miejsce, gdzie dzieci nie tylko uczą się ważnych rzeczy, ale również spędzają ze sobą bardzo dużo czasu. Przerwy to okazja do wspólnych zabaw czy rozmów, jednak przecież nie tylko w czasie tych kilku minut uczniowie mają okazję do integracji. Obecnie nauczyciele dużą wagę przywiązują do pracy w grupie, aby każdy uczeń mógł nauczyć się tej ważnej umiejętności. Pojawia się zatem pytanie – dlaczego integracja dzieci w szkole jest tak ważna? Dlaczego również rodzice i nauczyciele powinni o nią zadbać? 

Na szereg nurtujących pytań staramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Przeczytaj koniecznie, jeżeli twoja pociecha od wrześnie rozpoczyna szkolną przygodę w nowym miejscu.

Wspólna nauka i zabawa

Szkoła to przede wszystkim nauka, ale też zabawa. Każde dziecko chce czuć się w tym miejscu lubiane i akceptowane, mieć fajnych kolegów i miłych nauczycieli. To bardzo ważne nie tylko dla komfortu przebywania w szkole, ale również prawidłowego rozwoju. Każdy z nas potrzebuje przecież akceptacji i kontaktu z drugim człowiekiem.

W szkole podstawowej (szczególnie w pierwszych latach nauki) istotne jest, aby nauczyciele zadbali o dobrą atmosferę w klasie. Wspólne gry i zabawy sprzyjają integracji, a dodatkowo budują rodzinną atmosferę, którą dzieciaki z pewnością szybko pokochają.

Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi

Jeżeli mówimy o integracji dzieci w szkole, to nie można zapominać o rosnącej popularności szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi. W jednym oddziale klasowym uczą się na tych samym zasadach dzieci zdrowe oraz te z różnymi niepełnosprawnościami. Takie klasy to wspaniała lekcja empatii, wzajemnej pomocy oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Zdrowe dzieci uczą się szacunku dla innych, a dzieci niepełnosprawne mogą lepiej radzić sobie w codziennych czynnościach. Wspomniane klasy liczą znacznie mniej dzieci niż klasy w szkołach publicznych. To sprzyja budowaniu trwałych relacji, które w szkole są bardzo ważne. Nie możemy zapominać, że każdy z nas jest istotą społeczną i do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. Przykładem takiej szkoły jest niepubliczna szkoła podstawowa Otwarte Okno w Tychach. Więcej informacji o placówce można znaleźć na stronie: http://www.otwarteokno.edu.pl/strony/16/szkola/.