Badania klimatyczne pozwalają zbadać czy dany lek, kosmetyk wprowadzony na rynek jest trwały, spełnia normy względem przydatności oraz prawidłowo reaguje na czynniki atmosferyczne. Innymi słowy komora klimatyczna pozwala zbadać odporność na narażenia klimatyczne danego urządzenia. Jednak zanim zdecydujemy się na jakiekolwiek badania warto dowiedzieć się jakie wyróżniamy rodzaje, aby odpowiednio […]