Czym zajmuje się redaktor?

Na czym polega praca redaktora? Czym właściwie zajmuje się redaktor? W artykule znajdziesz odpowiedź na swoje pytania oraz kluczową wiedzę, która przyda się przyszłym redaktorom.

Zawód redaktora sam w sobie jest niezwykle wymagającym stanowiskiem. Aby zostać redaktorem trzeba umiejętnie posługiwać się słowem, potrafić pracować pod presją czasu oraz posiadać wykształcenie dziennikarskie lub studia polonistyczne. Musi to być także osoba odpowiedzialna, kreatywna i zdyscyplinowana, ponieważ w pracy redaktora losy całego medium zależą od tego, jak przebiega proces wydawniczy.

Wydawać się może, że stanowisko redaktora jest już wystarczająco dobrze znane, jednak wciąż nie wszyscy wiedzą, czym tak naprawdę zajmuje się redaktor. Bardzo często mylony jest z zawodem dziennikarza lub korektora. Co prawda, nie są to te same stanowiska, jednak mają zbliżony do siebie zakres zadań.

Czym właściwie zajmują się redaktorzy? Określenie ogółu obowiązków w pracy jako redaktor nie jest proste, ponieważ obecnie istnieje kilka skonkretyzowanych stanowisk w tym zawodzie.

Głównymi zadaniami redaktora, jest analiza treści, za równo od strony merytorycznej, jak i komunikacyjnej. Ocenia tekst, redaguje go i analizuje w poszukiwaniu błędów interpunkcyjnych czy logicznych, ale również nadzoruje tworzenie projektu okładki i pisze noty zapowiedziowe. Może także jednocześnie pracować jako tłumacz i być, oczywiście, dziennikarzem.

Poza tym, praca redaktora obejmuje także:

 • weryfikację poprawności kompozycji i dbanie o logiczność wywodu,
 • ujednolicenie tekstu stylistycznie,
 • koordynację całego procesu wydawniczego,
 • dopasowanie poprawek do stylu autora,
 • analizę codziennych wydarzeń,
 • porządkowanie tekstu książki.

Praca redaktora w różnych miejscach

Zakres obowiązków redaktora nieco różni się od jego miejsca pracy – w gazecie, telewizji czy wydawnictwie.

W zależności od polityki firmy, a także stanowiska, redaktorzy stawiani są przed wieloma zadaniami, którym muszą sprostać, niezależnie od ich poziomu trudności.

Redaktorzy w wydawnictwie

Jak wygląda praca redaktora w wydawnictwie?

Oczywiście, jego praca skupia się głównie na wydawaniu książek i czasopism oraz na redakcji tekstu, jednak to nie wszystko, co trzeba brać pod uwagę przy możliwości zatrudnienia w tym miejscu pracy.

Redaktorzy pracując w wydawnictwie są odpowiedzialni również za kontakt z samym autorem tekstu książki. Dobre podejście do ludzi jest cechą kluczową – wielokrotnie redaktorzy stawiani będą przed nieustępliwymi klientami, niechętnymi do jakichkolwiek zmian.

Dzięki odpowiedniej postawie, redaktor jest w stanie wpłynąć na klienta (czyli autora) i dostać zgodę na wprowadzenie zmian. Gdy już mu się to uda, rozkłada fabułę na czynniki pierwsze, aby lepiej skomponować tekst pod potrzeby czytelnika, dzięki dobrej redakcji tekstu.

Poza tym, redaktorzy utrzymują stały kontakt z tłumaczami czy ilustratorami oraz zlecają zadania takie jak np. korekta tekstów.

Muszą również zwracać szczególną uwagę na:

 • poprawność kompozycji tekstu,
 • poprawność merytoryczną tekstu,
 • przygotowanie odpowiednich wskazówek dla grafików dotyczących zdjęć, ich oprawy graficznej, wyglądu itp.

Redaktor programu telewizyjnego

Tekst to nie jedyna forma treści, która podlega redagowaniu. Także w stacjach telewizyjnych pracują redaktorzy – stanowiąc przede wszystkim rolę realizatora koncepcji telewizyjnej.

Ale poza tym, czym właściwie zajmuje się redaktor w telewizji?

W obowiązkach redaktora leży między innymi współpraca z prezenterami, ocena przygotowanego do emisji przekazu medialnego oraz wprowadzenie potrzebnych zmian, aby przedstawić temat jak najlepiej się da. Jest odpowiedzialny za to w jaki sposób i w jakiej formie przekaz trafi do odbiorców.

Zawód w charakterze redaktora telewizyjnego obejmuje także zadania takie jak:

 • wybór odpowiednich tematów i koncepcji,
 • kontrola programu w czasie emisji,
 • układanie i zapowiadanie ramówki,
 • przeprowadzanie wywiadów,
 • przedstawianie badań opinii publicznej,
 • dobra prezentacja przed kamerą.

Praca na stanowisku redaktora w programach radiowych

A więc, na czym polega praca redaktora radiowego?

W ogromnej mierze, jego zadania są podobne do redaktora telewizyjnego. Różnicę stanowi operowanie jedynie słowem mówionym.

W związku z tym, redaktorzy radiowi muszą niezwykle skupiać się na:

 • odpowiedniej dykcji (a mniej na wyglądzie, w porównaniu z redaktorem telewizyjnym),
 • umiejętnym przechodzeniu z tematu na temat,
 • rozwijaniu swojego zasobu słów,
 • intonacji głosu.

Co robi redaktor – podział zadań w zależności od stanowiska

Poza głównymi zadaniami, jakie leżą w kompetencjach redaktorów, w zależności od stanowiska każdy skupia się na swoich konkretnych zadaniach.

Jednak, bez względu na to, wszyscy redaktorzy to osoby odpowiedzialne za redakcję tekstu (czyli artykułów, książek, różnych tekstów oraz komunikatów w stacjach radiowych i telewizyjnych, a nawet na stronach www). Zajmują się jego kreowaniem i dostosowaniem do formy, która będzie odpowiednia dla odbiorców.

Wyróżniamy cztery stanowiska, które nieco różnią się od siebie, ze względu na ich obowiązki związane z projektem:

 • redaktor naczelny,
 • redaktor prowadzący,
 • redaktor merytoryczny,
 • redaktor techniczny.

Czym zajmuje się redaktor naczelny?

Redaktor naczelny pełni właściwie tą samą funkcję, co redaktor prowadzący. Jednakże, istnieje podstawowa różnica pomiędzy tymi stanowiskami (biorąc pod uwagę pracę przy publikacjach prasowych), ponieważ redaktor naczelny dysponuje o wiele większą władzą, co zwiększa jego możliwości i wpływ na całokształt treści.

W przeciwieństwie do redaktora prowadzącego, redaktor naczelny ma pełną kontrolę nad strukturą tekstu, wygląd i finalny efekt. Jego zadania mają znacznie większy zasięg, co równa się także z jeszcze większą odpowiedzialnością za projekt. Zwłaszcza dlatego, dobrych redaktorów musi charakteryzować umiejętność pracy pod presją czasu i obowiązków.

Co robi redaktor prowadzący?

Redaktor prowadzący jest koordynatorem całego procesu i planu wydawniczego. Odpowiada za współpracę i kontakt z autorami (czyli z klientami) i pozyskanie praw autorskich do tekstów. Bierze udział w wymyślaniu tytułu, a poza wspomnianymi już wyżej, ogólnymi zadaniami, ustala również szczegóły projektu z grafikiem (lub z redaktorem technicznym).

Często pełni też rolę łącznika – między autorem, a czytelnikami. W odróżnieniu od redaktora naczelnego, pracuje na gotowej już koncepcji tekstu. W związku z tym, ma znacznie mniejsze pole do decyzji.

Jego obowiązki obejmują także:

 • nadzór budżetu,
 • zleca przekład, zawiera umowy,
 • kontrolę realizacji założeń marketingowych oraz contentowych projektu,
 • trzymanie się wyznaczonych terminów i poziomu jakości.

Czym zajmuje się redaktor techniczny?

W wydawnictwie pracują również redaktorzy techniczni. Ta grupa odpowiedzialna jest głównie za adiustację tekstu – czyli za opracowanie formy typograficznej tekstu (tzn. layout publikacji).

Kierują realizacją publikacji od strony drukarskiej, technicznej oraz graficznej. Ich zadaniem jest jak najlepszy dobór czcionek, wielkości tekstu oraz rozstawienie materiałów graficznych (jak np. zdjęcia, tabele, czy rysunki) w publikacji.

Zadania, jakie czekają na redaktora technicznego, ściśle wiążą się z tekstem i jego korektą. Dlatego na bieżąco współpracuje z innymi redaktorami, zwłaszcza merytorycznymi.

Funkcja redaktora merytorycznego

Najważniejszy przyjaciel autora – bezsprzecznie są nim słowa. Tak samo jest w przypadku redaktora merytorycznego. Jego redaktorskie oko musi zawsze bacznie obserwować tekst, w poszukiwaniu błędów ortograficznych i nie tylko.

Ale tak właściwie to na czym polega praca redaktora merytorycznego i dlaczego jest tak istotna?

Dbałość o poprawność gramatyczną to tylko jedno z jego wielu zadań. Usuwa także błędy językowe, dba o przypisy oraz weryfikuje poprawność zawartych informacji. Również odpowiada za stylistykę, bogactwo użytego słownictwa i łatwość w zrozumieniu tekstu.

Zarobki redaktora

Średnia kwota, jaką zarabia redaktor wynosi ok. 3570 zł netto. Najniższe wynagrodzenie w tym zawodzie to ok. 3105 zł netto, natomiast najwyższe – aż 4736 zł.

Różnica w miesięcznych płacach zależna jest od stanowiska redaktora, od ilości arkuszy wydawniczych, wielkości całego zlecenia oraz od liczby napisanych przez niego znaków ze spacjami. Rzadko kiedy redaktorzy rozliczani są według stawek godzinowych.

Next Post

Rynek jachtów na sprzedaż: Odkryj fascynujący świat luksusowych jednostek morskich

śr. lip 26 , 2023
Miłośników żeglarstwa stale przybywa, można to zaobserwować przeglądając rynek sprzedażowy jachtów. Trudno się temu dziwić, ponieważ w ofercie można znaleźć szeroki wybór luksusowych jednostek morskich o różnych rozmiarach, stylach, i możliwościach żeglugi.

Może też Cię zainteresować