podnoszony1-3ec21ad-1

Zawias meblowy samodomykający się