maszyna rolnicza

maszyna rolnicza pracująca w polu